Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIUFCH → O ústavu → Historie
iduzel: 12970
idvazba: 16120
šablona: stranka_galerie
čas: 20.4.2024 03:01:33
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 12970
idvazba: 16120
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ufch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o_ustavu/historie'
iduzel: 12970
path: 8548/11349/11351/11354/12963/12970
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Historie výuky fyzikální chemie na VŠCHT

Vybrané stati z termochemie, které přednášel v osmdesátých letech předminulého století na České vysoké škole technické v Praze doc. PhDr. Raýman, lze považovat za první přednášky z fyzikální chemie na technických vysokých školách u nás. Teprve takřka po dvaceti letech se habilitoval pro obor fyzikální chemie (1896) první docent, PhDr. O. Šulc. Po jeho předčasné smrti v roce 1901 (ve věku 32 let umírá na TBC), nebyla fyzikální chemie jako samostatný předmět 5 let přednášena a pouze základní poučky z fyzikální chemie jsou zmiňovány v přednáškách z anorganické chemie tehdejším docentem Emilem Votočkem. V roce 1906 zahájil samostatné přednášky z elektrochemie doc.PhDr. J. Šebor, ale teprve o další dva roky později zavedl Prof. F. Wald fyzikální chemii v plném rozsahu a v programech C.K. České vysoké školy technické je poprvé uváděn "Ústav chemie teoretické a fysikální a metalurgie". Trvalo dalších patnáct let než byly zavedeny laboratoře a předmět se stal pro studenty povinným. Od roku 1923 se nazýval Anorganická chemie II a stal se i zkušebním předmětem I. státní zkoušky. Po smrti Prof. Walda v roce 1930 suploval přednášky z fyzikální chemie profesor analytické chemie R. Hac až do roku 1937. V tomto roce byl jmenován profesorem fyzikální chemie J. Chloupek.

Po nucené odmlce ve výuce, způsobené uzavřením českých vysokých škol německými okupanty, zahajuje přednášky z fyzikální chemie opět Prof. Hac, později vystřídaný doc. Ing. Dr. V. Danešem. Při onemocnění doc. Daneše v letech 1946-47 supluje jako přednášející opět analytický chemik, tehdejší doc. Dr. F. Čůta. Od roku 1947 do roku 1952 působí jako správce Ústavu fyzikální chemie opět doc. V. Daneš. V roce 1952 se chemie vyčleňuje z Českého vysokého učení technického jako samostatná Vysoká škola chemicko-technologická a nastupuje generace přednášejících reprezentovaná Dr. Ing. A. Reiserem, Prof. E. Erdösem, Prof. V. Friedem a Prof. E. Hálou, fyzikálními chemiky, jejichž jména zůstávají pojmy i v současném vědeckém světě. Po několika letech, kdy byl správcem tehdy již katedry fyzikální chemie profesor Čůta, je v roce 1960 jmenován vedoucím Prof. J. Pick. Vedl katedru po dobu 25 let a po jeho odchodu do důchodu se stal vedoucím katedry Prof. R. Holub. V roce 1990 byl ve funkci vystřídán katedrou zvoleným vedoucím doc. Ing. J. Matoušem, který byl do funkce vedoucího (tentokrát již opět Ústavu fyzikální chemie) znovu jmenován v roce 1994 děkanem fakulty.

V roce 2000 přebírá jeho funkci prof. S. Labík. Po jmenování Prof. Labíka prorektorem pro pedagogiku je v roce 2002 pověřen vedením ústavu doc. Ing. I. Cibulka, CSc. Protože se doc. Cibulka funkce ze zdravotních důvodů vzdal, v roce 2005 ho vystřídal doc. Ing. P. Chuchvalec, CSc. Po skončení funkčního období byl 1.1.2013 vystřídán prof. Dr. RNDr. Pavlem Matějkou. Od 1.1.2020 je vedoucím ústavu prof. Petr Slavíček.

Historická galerie

hist01
hist02
hist03
hist04
hist05
hist06
hist07
hist08
hist09
hist10
hist11
hist12
hist13
hist14
hist15
hist16
hist17
hist18
hist19
UFCH_2021

Aktualizováno: 5.1.2024 12:56, Autor: ufch-mk

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi