Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIUFCH → Studium → Bakalářské práce obhájené 2014
iduzel: 13765
idvazba: 16528
šablona: stranka
čas: 20.10.2021 02:14:57
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské práce obhájené 2014

Belloň Tomáš

Modelování fotochemických vlastností halogenovaných uhlovodíků s využitím ab initio teorie

doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Benroth Martin

Výpočet thermodynamických charakteristik komplexů protein -ligand

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr.h.c., FRSC

Borbášová Tímea

Měření sorpčních a difúzních koeficientů chirálních látek v membránách ponořených do kapaliny

Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.

Číhal Petr

Sorpce par organických látek v syntetických polymerech a biopolymerech

Ing. Ondřej Vopička, Ph.D.

Dvořáková Michaela

Experimentální stanovení povrchového napětí kapalin a kapalných směsí

Ing. Alena Randová, Ph.D.

Hádková Žofie

Termodynamické vlastnosti vodných roztoků hluboce eutektických rozpouštědel

doc. Ing. Vladimír Dohnal, CSc.

Kantnerová Kristýna

Spektroelektrochemické studium reaktivity ftalaldehydu s aminokyselinami

prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Kludský Miroslav

Sorpce par organických látek v Nafionu

Ing. Ondřej Vopička Ph.D.

Martinek Tomáš

Interakce alkalických a halidových iontů s peptidovou vazbou

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, D.Sc.

Matoušová Maja

Rovnováha kapalina-kapalina v systémech obsahujících γ-valerolakton

doc. Ing. Karel Řehák, CSc.

Mustafina Aigerim

Rozpustnosti pevných organických látek v ekologických rozpouštědlech

Ing. Pavel Morávek, Ph.D.

Palivec Vladimír

Fotoionizace 8-oxoguaninu a odvozených nukleosidů a nukleotidů ve vodném prostředí

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, D.Sc.

Plicka Milan

Studium postupů přípravy nanočástic stříbra a jejich charakterizace metodami optické spektroskopie

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Pospíšil Martin

Difuze a kapilární kondenzace v perkolujících systémech

Mgr. Alexandr Malijevský, Ph.D.

Pospíšil Adam

Vývoj metodik vibrační spektroskopie pro analýzu kokrystalů - vliv koformerů na účinnou látku

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka

Slabá Kateřina

Rozpustnost vybraných flavonoidů ve vodě a v organických rozpouštědlech

Ing. Pavel Morávek, Ph.D.

Šmídová Daniela

Studium procesů v atmosféricky relevantních klastrech a nanočásticích pomocí hmotnostní spektrometrie

Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.

Aktualizováno: 10.2.2015 16:40, Autor: Daniel Ondo

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi