Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIUFCH → Studium → Dizertační práce obhájené před 2005
iduzel: 13662
idvazba: 16385
šablona: stranka
čas: 20.10.2021 02:38:16
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dizertační práce obhájené před 2005

2004

Bumba J.: The Dieterici-type equations of state: Comparison and the global phase diagrams. (Školitel: RNDr. J. Kolafa) (abstract)
Fulem M.: Měření tlaku nasycených par statickou metodou (školitel: prof. V. Růžička) (abstract)

2003

Abrman P.: Termodynamické aspekty procesu přípravy tenkých vrstev metodou MOCVD v systému Bi-Sr-Ca-Cu-O (školitel: doc P. Voňka) (abstract)
Bendová M.: Termodynamické vlastnosti kapalných směsí obsahujících N,N-dimethylformamid, methanol a uhlovodíky (školitel: doc. J. Matouš) (abstract)
Malijevský A.: Teorie funkcionálu hustoty ve statistické teorii tekutin (školitel: prof. S. Labík) (abstract)

2001–2002

Čenský M.: Termodynamické veličiny zředěných vodných roztoků derivátů benzenu v širokém rozsahu teplot a tlaků (školitel: doc. V. Růžička) (abstract)
Friess K.: Stanovení transportních parametrů par organických látek a jejich směsí v polymerních membránách (školitel: doc. M. Šípek) (abstrakt)
Izák P.: Pervaporation of liquid organic mixtures (školitel: doc. M. Šípek) (abstract)
Roháč V.: Experimentální studium a popis fázových rovnováh kapalina-pára a tuhá látka-pára vysokovroucích organických polutantů (školitel: doc. V. Růžička) (abstract)

2000

Hovorka Š.: Experimentální studium rovnovážného dělení těkavých organických látek mezi vodu a vzduch (školitel: doc. V. Dohnal) (abstrakt)
Jirásek V.: Řešení integrálních rovnic pro dvouatomové molekuly (školitel: doc. S. Labík)
Poledníček M.: Development of instruments for obtaining thermodynamic data in systems of environmental and energetic interest (školitelé: doc. V.Růžička, prof. V. Majer) (abstract)

1998

Kalus R.: Chemické reakce van der Waalsových molekul: Studium raných fází homogenní nukleace ve vzácných plynech metodou quasiklasických trajektorií (školitel: prof. A. Malijevský)
Vrbka P.: Limitní aktivitní koeficienty v binárních systémech 1-alkanolů s n-alkany a s vodou. (školitel: doc. V. Dohnal) (abstrakt)

1997

Čechová M.: Měření a korelace mezifázových napětí v systémech dvou omezeně mísitelných kapalin (školitel: doc. L. Bartovská)
Obšil M.: Volumetric properties aqueous 1:1, 1:2 and 2:1 electrolytes up to critical region of water (školitel: doc. I. Cibulka)

1996

Barošová M.: Statisticko-termodynamické studie binární směsi tuhých koulí (školitel: prof. A. Malijevský)

1995

Basařová P.: Problematika výpočtu výparných tepel pomocí strukturně příspěvkové metody (školitel: doc. V. Svoboda)
Šedlbauer J.: The bridge function of homogeneous and inhomogeneous hard-body fluids (školitel: doc. S. Labík)

1994

Kodýtek V.: Přispěvek k teorii roztoků 2 - 2 elektrolytů (školitel: prof. A. Malijevský)
Oldřich J.: Termodynamické aspekty turbokompresorů (školitel: prof. A. Malijevský)
Polášek M.: Studium rovnovážných stavů během chemické depozice křemíku z plynné fáze (školitel: prof. Č. Černý)

1993

Hnědkovský L.: Densities and heat capacities of dilute aqueous solutions of nonelectrolytes at high temperatures and high pressures (školitel: prof. R. Wood)
Jirásek J.: Transportní parametry plynů a par v polymerních membránách (školitel: doc. M. Šípek)
Řehák K.: Fázové rovnováhy v systému fenol-tetrahydrofuran-voda a jejich termodynamický popis (školitel: prof. J. Novák) (abstrakt)

1991

Růžička K.: Databanka fyzikálně chemických veličin CDATA (školitel: doc. S. Labík) (abstract)

Aktualizováno: 10.2.2015 12:55, Autor: Daniel Ondo

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi