Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIUFCH → Studium → Doktorské studium
iduzel: 13872
idvazba: 16656
šablona: stranka
čas: 20.4.2024 02:23:39
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 13872
idvazba: 16656
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ufch.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/phd_studium'
iduzel: 13872
path: 8548/11349/11351/11354/11642/13872
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Současní doktorandi

odkaz na seznam

Okruhy státní doktorské zkoušky pro studijní obor FYZIKÁLNÍ CHEMIE (program CHEMIE)

Zkouší se znalosti ze tří tematických okruhů. První okruh, „Fyzikální chemie“, je povinný. Další dva okruhy si student volí ze seznamu okruhů.

  • Chemická termodynamika 
  • Statistická termodynamika
  • Fázová rozhraní
  • Fázové rovnováhy
  • Rovnováhy v chemicky reagujících soustavách
  • Kinetika chemických reakcí
  • Základy elektrochemie
  • Struktura a vlastnosti molekul

Požadavky k obhajobě

Oborová rady Fyzikální chemie rámcově doporučuje, aby disertační práce byla založena na nejméně dvou již vyšlých či do tisku přijatých publikacích v impaktovaných časopisech, případně na jedné publikaci a jednom příspěvku na mezinárodní konferenci. Alespoň u jedné publikace by doktorand měl být hlavním autorem. V odůvodněných případech (např. cílem disertace je stavba aparatury) nemusí být publikační činnost striktně vyžadovaná.

Toto doporučení bylo schváleno Oborovou radou jako upřesnění požadavků ve Studijním řádu VŠCHT.

Postup při vypracování disertační práce

Doporučení Centra Informačních služeb VŠCHT Praha

Oborová rada fyzikální chemie

Další důležité informace najdete na stránkách Fakulty chemicko-inženýrské .

Aktualizováno: 12.1.2023 11:37, Autor: Daniel Ondo

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi