Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIUFCH → Věda a výzkum → Možnosti aplikace výzkumu
iduzel: 13603
idvazba: 16277
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.5.2022 04:15:12
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Možnosti aplikace výzkumu aneb kde naše výsledky nalézají uplatnění

petrochem02
 • Primární a sekundární zdroje experimentálních dat o termodynamických vlastnostech čistých látek a směsí pro chemicko-inženýrské, technologické i vývojové a výzkumné aplikace.
 • Referenční hodnoty pro testování experimentálních metod.
 • Podklady pro modelování a optimalizace technologických procesů.
 • Problematika ochrany životního prostředí: podklady pro modelování transportu a osudu organických kontaminantů v životním prostředí, pro návrh dekontaminačních procesů, pro modelování hydrotermálních procesů.
 • Praktické aplikace v bilančních výpočtech (látkové a energetické bilance). Uplatnění ve výpočtech např. hydraulických systémů.
 • Separační technologie (podklady pro návrh a řízení separačních procesů)
 • Hledání systému s optimálními vlastnostmi pro daný účel.
 • Dělení směsí par, plynů a kapalin pomocí polymerních membrán (odstraňování organických par ze vzduchu, organických látek z vody nebo z půdy).
 • Testování materiálů pro obalovou techniku.
 • Termodynamická analýza nově navrhovaných technologických procesů (např. depozice z plynné fáze při výrobě polovodičů, příprava směsných oxidů pro výroby v oblastech od silikátů po supravodiče).
 • Termodynamická analýza problematiky transportu zemního plynu.
 • Cílená úprava vlastností povrchů a mezifází (vývoj adsorpčních separačních metod, popis dějů v biochemických systémech, potravinářství).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi