Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHIUFCH → Věda a výzkum → Výzkumné skupiny → Povrchové a mezifázové jevy
iduzel: 13565
idvazba: 16227
šablona: stranka_obrazek
čas: 5.8.2021 20:52:35
verze: 4926
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Povrchové a mezifázové jevy

bart

Vedoucí skupiny

Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.
stepan.hovorka(at)vscht.cz
22044 4163
A401

Členové týmu

Lidmila Bartovská
Alena Randová

Náplň výzkumu

Výzkum skupiny spočívá v teoretickém a experimentálním studiu fázových rozhraní (kapalina-pára, kapalina-kapalina a kapalina-tuhá fáze) a koloidních systémů. Konkrétně se jedná o

a) Rozšiřování dostupných údajů o koncentrační a teplotní závislosti povrchových a mezifázových napětí vlastními experimentálními daty (např. pro roztoky organických látek ve vodě a vodných roztocích anorganických solí a denaturantů bílkovin)

b) Hledání korelační rovnice (založené na fyzikálně-chemicky podložené modelové představě), která umožní popsat fyzikálně-chemické vztahy mezi vlastnostmi mobilního fázového rozhraní (povrchové a mezifázové napětí) a objemové kapalné fáze (aktivitní koeficienty složek roztoku)

c) Studium smáčivosti tuhých materiálů kapalinami se zaměřením na farmaceuticky zajímavé systémy

d) Spolupráce na projektu zabývajícím se rozdělováním racemických směsí na jednotlivé enantiomery (zastřešuje ÚCHP AV ČR)

e) Experimentální studium vlastností polymerních membrán ponořených do kapalných roztoků. Jedná se o měření permeabilitních a difúzních koeficientů (kinetika transportu hmoty membránou), celkové sorpce roztoku v membráně i preferenční sorpce jednotlivých složek v ní (fyzikální rovnováha) a objemové roztažnosti membrán. Výzkum uvedený v tomto bodě je rozšířením (ne duplikací) výzkumu Laboratoře membránových separačních procesů doc. Friesse, která se zabývá membránami ve styku s plyny a párami

f) Experimentální studium fyzikálních vlastností roztoků surfaktantů

Aktualizováno: 14.10.2015 17:53, Autor: Daniel Ondo

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi